• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

เนื้อหา

งานศิลปหัตถกรรม 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เขียนโดย Super User

นายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษานำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรม  2557  ณ  สพป.สน.3  โดยโรงเรียนเทศบาลคำตากล้าได้  7  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน  1  เหรียญทองแดง  และเป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2  รายการ  18 - 20  กันยายน  2557